English

In Romania each citizen has a Numerical Personal Code (Cod Numeric Personal - CNP), which is created by using the citizen's gender and century of birth (1/3/5/7 for male, 2/4/6/8 for female and 9 for foreign citizen), date of birth (encoded in six digits), the country zone (encoded on 2 digits, from 1 to 52 or 99), followed by a serial number (encoded on 3 digits) and a checksum (encoded on one digit) Ex: GYYMMDDCCNNNC.

The first digit encodes the gender of person as follows:

1male born between 1900 and 1999
2female born between 1900 and 1999
3male born between 1800 and 1899
4female born between 1800 and 1899
5male born after 2000
6female born after 2000
9foreign citizen

The country zone is a code of Romanian county in alphabetical order. For Bucharest the code is 4 followed by the sector number.

The checksum is calculated as following: every digit from CNP is multiplied with the digit with the same index from the number 279146358279, the results are sumed up and then divided by 11.

If the remainder is 10 then the checksum digit is 1, otherwise is the remainder itself.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki//National_identification_number#RomaniaRomână

Codul numeric personal sau CNP este codul unic al fiecărei persoane născute în România, format din exact 13 cifre. De regulă el este atribuit la naștere fiecărui nou născut, din acest motiv el poate fi regăsit pe certificatul de naștere. CNP figurează și pe buletinul de identitate sau cartea de identitate precum și pe permisul de conducere. A fost introdus ca element obligatoriu în actele de identitate, de stare civilă și în alte acte personale printr-un decret prezidențial semnat de Nicolae Ceaușescu, la 2 martie 1978.

Format: S AA LL ZZ JJ NNN C

S

S reprezintă sexul și secolul în care s-a născut persoana care posedă acel CNP. Persoanelor de sex masculin le sunt atribuite numerele impare iar persoanelor de sex feminin numerele pare.

Prima cifră a CNP-ului este: (sex bărbătesc / sex femeiesc)

  • 1 / 2 - născuți între 1 ianuarie 1900 și 31 decembrie 1999
  • 3 / 4 - născuți între 1 ianuarie 1800 și 31 decembrie 1899
  • 5 / 6 - născuți între 1 ianuarie 2000 și 31 decembrie 2099
  • 7 / 8 - pentru persoanele străine rezidente în România.
  • În plus 9 - pentru persoanele străine.

AA

AA este un număr format din 2 cifre și reprezintă ultimele 2 cifre din anul nașterii. O persoană născută în anul 1970 va avea la AA 70. (SAA = 170)

Daca o persoana va avea prima cifra cu una din valorile 7,8 (rezidenti) sau 9, atunci se va considera secolul 20. ex SAA =771 anul nasterii va fi 1971.

LL

LL este un număr format din 2 cifre și reprezintă luna nașterii persoanei.

ianuariefebruariemartieapriliemaiiunie
010203040506
iulieaugustseptembrieoctombrienoiembriedecembrie
070809101112

ZZ

ZZ reprezintă ziua nașterii în format de 2 cifre. Pentru zilele de la 1 la 9 se adaugă 0 înaintea datei. Spre exemplificare, o persoană născută în prima zi a lunii va avea codul 01.

JJ

JJ este un număr format din două cifre și este reprezentat de codul județului sau sectorului în care s-a născut persoana ori în care avea domiciliul sau reședința în momentul acordării C.N.P.

De exemplu, pentru Buzău acest număr este 10. Pentru București, codul este un număr din intervalul 41 și 46 și reprezintă sectorul în care s-a născut acea persoană.

Codurile județelor sunt în ordinea alfabetică a acestora, cu unele excepții.

CodJudeț
01Alba
02Arad
03Argeș
04Bacău
05Bihor
06Bistrița-Năsăud
07Botoșani
08Brașov
09Brăila
10Buzău
11Caraș-Severin
12Cluj
13Constanța
14Covasna
15Dâmbovița
16Dolj
17Galați
18Gorj
19Harghita
20Hunedoara
21Ialomița
22Iași
23Ilfov
24Maramureș
25Mehedinți
26Mureș
27Neamț
28Olt
29Prahova
30Satu Mare
31Sălaj
32Sibiu
33Suceava
34Teleorman
35Timiș
36Tulcea
37Vaslui
38Vâlcea
39Vrancea
40București
41București S.1
42București S.2
43București S.3
44București S.4
45București S.5
46București S.6
51Călărași
52Giurgiu

NNN

NNN este un număr format din 3 cifre din intervalul 001 - 999. Numerele din acest interval se împart pe județe, birourilor de evidență a populației, astfel încât un anumit număr din acel interval să fie alocat unei singure persoane într-o anumită zi.

C

C este cifră de control (un cod autodetector) aflată în relație cu toate celelate 12 cifre ale CNP-ului. Cifra de control este calculată după cum urmează: fiecare cifră din CNP este înmulțită cu cifra de pe aceeași poziție din numărul 279146358279; rezultatele sunt însumate, iar rezultatul final este împărțit cu rest la 11. Dacă restul este 10, atunci cifra de control este 1, altfel cifra de control este egală cu restul.

Atribuirea unui nou cod numeric personal

Un nou C.N.P. se atribuie aceleiași persoane în una dintre următoarele situații:

  • actul de naștere a fost rectificat, fiind modificate datele care intră în structura C.N.P.;
  • rubrica din certificatul de naștere în care se înscrie C.N.P. a fost completată eronat;
  • C.N.P. a fost atribuit greșit;
  • solicitantul și-a schimbat sexul;
  • există neconcordanțe privind C.N.P.

Source: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_numeric_personal